Tilsyn på Hvilsom Friskole

 

  Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven enhver friskole “at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen”. For at tilse at dette sker, vælges der en eller flere tilsynsførende, som hvert år afgiver en erklæring om undervisningsforholdene på skolen.

I skoleåret 2016-17 varetages Hvilsom Friskoles eksterne tilsyn af Hans Bjørn, tidligere lærer fra Aalestrup. Kontaktoplysninger: hansbjoern@mail.tele.dk 

Forældre varetager selv det interne tilsyn.

 

I skoleåret 1016-17 bliver det varetaget af Anne Navrbjerg, Anders Kallestrup og Erik Arkesteijn.

 

Tilsynsrapporter
Tilsynsår  Ekstern tilsyn Intern tilsyn
2016-2017   https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/For%C3%A6ldretilsyn%202016_2017.pdf
2015-2016 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport%20for%20skolea%CC%8Aret%202015-16.pdf https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/For%C3%A6ldre%20tilsyn%202016.pdf
2014-2015 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsyn%20for%20Hvilsom%202014-2015.pdf https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/For%C3%A6ldretilsynsrapport%20Hvilsom%20Friskole%20skolea%CC%8Aret%202014_docx.pdf
2013-2014 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsyn%20for%20Hvilsom%202013-2014.pdf https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/For%C3%A6ldre%20tilsyn%202013-2014.pdf
2012-2013 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/tilsyn2013b.pdf https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/tilsyn2013.pdf
2011-2012 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport_2012.doc https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/For%C3%A6ldretilsynsrapport_2011-12.doc
 2010-2011 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsyn2011.pdf https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsyn2010.pdf
2009-2010 https://public.viggo.dk/hvilsomfriskole/cms/webfiles/files/Tilsynsrapporter/Tilsynsrapport%202010.pdf