Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen:

Nye medlemmer til skolens bestyrelse vælges hvert år på skolens generalforsamling.

Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Majbrith Andersen (Rolf 2. kl., Johanne i 5. kl. og Hjalte i 8. kl.) – 98 13 02 72, 20 35 52 05 – Formand
Carlo Bach Greve (Mathilde i 7. kl.) – 40 33 93 91

Mai-Britt Gade (Kristian 1. kl., Michelle i 5. kl. og Mille i 6. kl.) – 27995397

Annemette Hansen Bundgaard (Tinus 0. kl., Tao 3. kl. og Tilde 6. kl.) – 25888221

Poul Thomsen (Rebekka 2. kl. og Martin 9. kl.) – 60937769

Anders Kallestrup (Kristoffer og Karoline 4. kl. og Kenneth 6. kl.) – 30325019

Sine Skadhauge (Johan børnehaven og Katrine 0. kl.) – 27626407

 

I bestyrelsesmøderne deltager desuden:
Skole- og børnehaveleder Anja Thomadsen, afdelingsleder for børnehave og SFO Tine Qvist – og en personalerepræsentant, pt. lærer Ole Pedersen

 

Skolens udvalg:

Skolens stående udvalg arbejder med mange forskellige ting. Der er altid plads til nye engagerede kræfter, og du vil opleve hvordan din indsats kan være med til at gøre en stor forskel for skolen. Har du lyst til at være med i udvalgsarbejde,  kan du kontakte skoleleder Anja Thomadsen.

Skolens stående udvalg:

Elevråd: Eleverne vælges i august 2019 samt lærer Dennis Kristensen

Bygningsudvalg: Martin Gammelgaard, Carlo Bach Greve, Kai Elkjær

PR – udvalg: Svea Falgren, Majbrith Andersen, Anja Thomadsen

Økonomiudvalg: Anders Kallestrup, Majbrith Andersen, Anja Thomadsen

SFO – udvalg: Tine Qvist, Mai-Britt Gade, Majbrith Andersen

Arbejdsmiljø-gruppen: Carlo Bach Greve, Dennis Loft, Maja Nielsen, Sabina Hinrichs, Anja Thomadsen

Rengøringsudvalg: Bettina Herold, Line Thy, Majbrith Andersen

Miljøråd: Anders Kallestrup, Arne Andersen, Linda Kristensen, Ole Pedersen, Christina Schmidt Dunn, 

Forældreråd (børnehave): Maria Smidt Rolighed, Anja Elkjær, Henrik Bisgaard-Andersen, Tine Qvist, Anja Thomadsen

Støtteforening: Louise D Nielsen, Aaltje Hingstmann, Mie H Christensen, Malene Stjernholm